OPIS Informacje i ciekawostki o Ochotnicy

Kozacy w Ochotnicy; 1914

Robert Kowalski Kozacy w Ochotnicy i na Drodze Knurowskiej W polskiej literaturze pamiętnikarskiej XIX wieku, opisującej zmagania Powstańców Styczniowych z 1863 r. z zaborcą rosyjskim, odnaleźć można szereg zapisów odnoszących się do barbarzyńskich aktów dokonywanych na bezbronnej ludności cywilnej, ze strony rosyjskich jeźdźców w wysokich wełnianych czapach. Porównywano ich do Hunów, którzy na drodze swego […]


O zbójnictwie i ochotnickich zbójnikach

O zbójnictwie i ochotnickich zbójnikach Zbójnictwo oraz ochotniccy zbójnicy „Nie bedem ja gazdom, nie bedem rolnike, Ino bedem chodził zbójeckim hodnike! Hej, a jak mnie złapiom, to se bedem wisioł, na wirsku jedlicki bedem sie kołysoł.” Zbójnictwo góralskie jest ciekawym zjawiskiem społecznym, doczekało się też licznych analiz naukowych. Nie można go utożsamiać ze zwykłym rozbójnictwem […]


Wołoscy pasterze w Ochotnicy oraz tutejsze nazwy pochodzenia wołoskiego

Wołosi w Ochotnicy Kim byli Wołosi i w jaki sposób znaleźli się w Ochotnicy? Wołosi to określenie szeregu archaicznych grup etnicznych, które funkcjonowały w ramach klanowej struktury plemiennej i nigdy nie wykształciły własnej tożsamości narodowej. Wołosi byli wędrownym ludem pasterskim, który na skutek ciągłego przemieszczania się uległ rozproszeniu, który na skutek wędrownego sposobu życia uległ rozproszeniu. W trakcie wędrówek Wołosi stopniowo wtapiali […]


Rys kulturowy

Rys kulturowy Położona w sercu Gorców i otoczona ze wszystkich stron górami Ochotnica to miejsce niezwykłe. Leżąc na pograniczu wielu kultur wieś przez wieki czerpała z nich pełnymi garściami. W efekcie powstał twór unikatowy, w którym nałożyły się jak przez kalkę i do dziś zachowały wpływy różnych grup narodowościowych. Silne piętno na charakterze Ochotnicy odcisnęli […]


Akt lokacji wsi Ochotnica z dnia 20 marca 1416 – pismo kancelarii królewskiej

Dokument lokacyjny wsi Ochotnica – pismo kancelarii królewskiej z dnia 20 marca 1416 roku Dokument lokacyjny wsi Ochotnica został wystawiony przez Kancelarię Królewską Władysława Jagiełły dnia 20 marca 1416 roku. Dokument (odpis oryginału) został odnaleziony roku w Archiwum Akt Dawnych przy ulicy Siennej w Krakowie. Odnalazł go w 1967 wówczas doktorant Stanisław Czajka, ochotniczanin, badacz […]


Z dziejów Ochotnicy

Teren Gorców pokryty był od najdawniejszych czasów pierwotną puszczą. Pierwsze ślady pobytu człowieka w tych górach sięgają czasów młodszej epoki kamiennej, o czym świadczą znaleziska kultury neolitycznej, odkryte na obszarze wsi Tylmanowa.


Krótko o Ochotnicy

Informacje podstawowe Garść podstawowych informacji o Ochotnicy OCHOTNICA to wieś gminna w powiecie nowotarskim w Gorcach pomiędzy pasmem Lubania a grzbietem Gorca i Tworogów, położona nad rzeką Ochotnicą, będącą lewym dopływem Dunajca. Ochotnica, dzieląca się na Dolną i Górną, liczy sobie ok. 6 tysięcy mieszkańców i jest najdłuższą (ponad 38 km wraz z przysiółkami) oraz […]


Copyright 2023 © Skansen Studzionki. Wszystkie prawa zastrzeżone.