Wał oraz kopce graniczne z lat 1769-1770

Wał oraz kopce graniczne z lat 1769-1770 Dawna granica cesarska W roku 1768, w obliczu pogłębiającej się anarchii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dwór wiedeński zaplanował zagarnięcie części południowych ziem polskich. W 1769 r. Austriacy zajęli podstępnie starostwo spiskie, a w następnym roku przesunęli swe wojska wgłąb Sądecczyzny – po widły Popradu i Dunajca oraz na […]


Copyright 2023 © Skansen Studzionki. Wszystkie prawa zastrzeżone.