Partyzanci w Ochotnicy – oddział "Wiarusy"; 1947-1949

Na podstawie: Dawid Golik Oddział partyzancki „Wiarusy” – droga przez Ochotnicę (1947-1949) Ostatni „leśni’ w Ochotnicy Tekst i zdjęcia na podstawie: Dawid Golik „Obszar opanowany przez „leśnych”. Działania partyzanckie oraz represje aparatu bezpieczeństwa na terenie Ochotnicy w latach 1945-1956″ Dziękuję Autorowi za udostępnienie tekstu do publikacji


Partyzanci w Ochotnicy – Józef Kuraś "Ogień" i ogniowcy; 1946

Dawid Golik Dnia 21 lutego 1947 we wsi Ostrowsko koło Nowego Targu wraz z nieliczną grupą podkomendnych został otoczony przez oddziały KBW, UB i MO mjr. Józef Kuraś ps. „Ogień”, dowódca największego na terenach b. województwa krakowskiego zgrupowania partyzanckiego. Nie mając możliwości odwrotu popełnił samobójstwo na strychu jednej z wiejskich chałup. Zmarł w nowotarskim szpitalu […]


Partyzanci w Ochotnicy – partyzantka sowiecka; 1944-1945

Partyzantka sowiecka w Ochotnicy 1944-1945 Żołnierze radzieccy operowali w Gorcach i rejonie Ochotnicy począwszy od 1942 roku. Jednak o zorganizowanej partyzantce sowieckiej w tym rejonie można mówić dopiero od połowy 1944 roku, kiedy powołano zgrupowanie partyzanckie pod nazwą „Zjednoczeniem Radzieckiej Partyzantki w Południowej Polsce”. Pomimo początkowej współpracy z partyzantką polską, po wkroczeniu Armii Czerwonej partyzanci Sowieccy rozpoczęli […]


Partyzanci w Ochotnicy – 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK; 1944-1945

Armia Krajowa – 1 Pułk Strzelców Podhalańskich 1944 -1945 w Ochotnicy Oprac. Wojciech Mulet na podstawie Dawid Golik „Obszar opanowany przez „leśnych”. Działania partyzanckie oraz represje aparatu bezpieczeństwa na terenie Ochotnicy w latach 1945-1956”, Kraków 2010. oraz materiałów otrzymanych dzięki uprzejmości dr. Krzysztofa Wielgusa Zamieszczono za zgodą Autorów 


Krwawa Wigilia i jej sprawcy; 1944

Krwawa Wigilia i jej sprawcy Dzięki niedostępnemu, górskiemu położeniu stała się Ochotnica matecznikiem dla wyjątkowo aktywnej w rejonie Gorców partyzantki AK. Jednak miejscowej ludności przyszło zapłacić wyjątkowo wysoką cenę za swój patriotyzm i opór stawiany niemieckiemu okupantowi. Preludium Zbliżały się Święta. Dnia 22 grudnia 1944 r. do Ochotnicy Dolnej przyjechali Niemcy i rozpoczęli masowy rabunek […]


Pani w niebieskim palcie; 1944

Dawid Golik Pani w niebieskim palcie W związku z rozbiórką stuletniej plebanii w Ochotnicy Górnej, grupa miłośników historii oraz pracowników Wiejskiego Ośrodka Kultury postanowiła zabezpieczyć znajdujące się w tym budynku archiwum parafialne oraz różnego rodzaju dokumenty i przedmioty należące do mieszkających tam na przestrzeni kilkudziesięciu lat księży. Dużą cześć odnalezionych dokumentów stanowiły listy, których adresatem […]


Śmierć księdza; 1944

Dawid Golik Śmierć księdza 24 września 1944 r. podczas uroczystej mszy św. na ochotnickiej Skałce został zaprzysiężony jako jednostka odtwarzanego Wojska Polskiego 1 pułk strzelców podhalańskich AK. Już jednak następnego dnia radość z tego wydarzenia zakłóciły wieści o spaleniu przez Niemców schroniska na Lubaniu i śmierci dwóch polskich partyzantów. Prowadzone przez kpt. Ernesta Durkalca „Sława” […]


Wał oraz kopce graniczne z lat 1769-1770

Wał oraz kopce graniczne z lat 1769-1770 Dawna granica cesarska W roku 1768, w obliczu pogłębiającej się anarchii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dwór wiedeński zaplanował zagarnięcie części południowych ziem polskich. W 1769 r. Austriacy zajęli podstępnie starostwo spiskie, a w następnym roku przesunęli swe wojska wgłąb Sądecczyzny – po widły Popradu i Dunajca oraz na […]


Przemiany w ochotnickim krajobrazie

Przemiany w ochotnickim krajobrazie * Stanislaw Czajka „Ochotnica – dzieje gorczańskiej wsi 1416-1986”, Jelenia Góra 1987 r.


O Góralszczyźnie, postępie i przemijaniu

O Góralszczyźnie, postępie i przemijaniu Ochotnica to miejsce niezwykłe. Za każdym razem gdy tylko udaje mi się tutaj zawitać i gdy spaceruję sobie drogą wzdłuż ochotnickiego potoku podziwiając gorczańskie widoki, ogarnia mnie swego rodzaju zaduma. Przyglądam się wsi, jej mieszkańcom, nowo powstającym domom i zastanawiam się czy to wszystko musi tak być. Ale zacznijmy od […]


Copyright 2021 © Skansen Studzionki. Wszystkie prawa zastrzeżone.